Оркестър: Телефон: 0887 285 812, 0897 860 721 E-mail:      zvanika@abv.bg

Фото и видеозаснемане: Телефон: 0887 285 812 Facebook: тук